PREČU PIEGĀDE / ATSAUKŠANA

1.1 Pasūtot Preci, jūs varat izvēlēties Preču piegādes veidu, t.i. y. izmantot preču piegādes pakalpojumu, ko nodrošina kurjers (trešā persona).

1.2. Pasūtījuma laikā izvēloties Piegādes pakalpojumu, jūs apņematies norādīt precīzu Preču piegādes vietu.

1.3. Jūs apņematies pats pieņemt Preci vai norādīt personu, kura pasūtījuma veikšanas laikā veiks Preču savākšanu. Gadījumā, ja jūs (vai cita norādīta persona) nevar pieņemt Preces un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi un, pamatojoties uz citiem pircēja sniegtajiem datiem, jums nav tiesību izteikt pretenzijas uzņēmumam par preču piegādi nepareizai vienībai.

1.4 Piegādes maksa tiek aprēķināta atkarībā no pasūtījuma lieluma un piegādes vietas:

1.4.1. Par preču piegādi Kuršu kāpai tiek aprēķināta papildu transporta maksa.

1.5. Ja vēlaties, lai preces tiktu piegādātas ārpus Lietuvas, pasūtījuma piegādes nosacījumi tiek saskaņoti ar atsevišķu līgumu.

1.6. Ja veicat pasūtījumu darba dienās pirms plkst. 12, Uzņēmums vai trešā persona preces piegādās 1-3 darba dienu laikā. Preču problēmu vai trūkumu gadījumā uzņēmums nekavējoties jums paziņos par iespējamu ilgāku preču piegādes laiku, un, ja jūs būsit apmierināts, uzņēmums turpinās piegādāt pasūtījumu. Gadījumā, ja jūs neapmierina ilgāks Preču piegādes termiņš, ko nodrošina uzņēmums, iesniegtais pasūtījums tiek atcelts un jūsu samaksātā naudas summa tiek atmaksāta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.7 Visos gadījumos uzņēmums tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja Preces jums netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā jūsu vainas vai tādu apstākļu dēļ, kurus uzņēmums nevar ietekmēt.

1.8. Uzņēmums nav atbildīgs par rīcību, bezdarbību vai notikumu no brīža, kad Preces tika nodotas uzņēmumam, kas nodrošina preču piegādes pakalpojumus (kurjers). Gadījumā, ja saņemtajam iepakojumam ir ārēji trūkumi, jums preču piegādes laikā jāinformē kurjers.

1.9. Preču piegādes laikā jums vai jūsu pilnvarotai personai jums (vai jūsu pilnvarotajai personai) kopā ar pārdevēju vai kurjeru, kurš jums piegādāja preces, ir jāpārbauda sūtījuma un Preču (-u) stāvoklis un jāparaksta piegādes-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad esat parakstījis sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums un Preces ir pareizas kvalitātes, Precēs nav neatbilstību, kuru cēlonis nav radušies rūpnīcas defekti, un Preci (s) neatbilst.

1.10. Ja pamanāt, ka iesniegtā sūtījuma iepakojums ir bojāts, produkts (-i) ir bojāts (-i) un / vai produkts (-i) nav pareizi salikts, jums tas ir jāatzīmē sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokumentā un pārdevēja vai viņa kurjera (trešās puses) klātbūtnē. personai), sastādīt ziņojumu par brīvas formas sūtījuma un / vai izstrādājuma (-u) bojājumiem / neatbilstību. Neveicot šādas darbības, uzņēmums tiek atbrīvots no atbildības pret jums par Preces, kvalitātes, montāžas, iesaiņojuma bojājumiem, ko jūs neatzīmējāt piegādes dokumentā.

PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

2.1. Preču ar trūkumiem atgriešanas gadījumā (ja pārtikas produkti ir sabojāti vai to derīguma termiņš piegādes dienā ir beidzies), uzņēmums apņemas paņemt preces ar trūkumiem un aizstāt tās ar līdzīgām precēm. Gadījumā, ja uzņēmumam nav līdzīgu Preču, tas apņemas jums atgriezt naudu, kas samaksāta par Precēm.

2.2 Par precēm ar trūkumiem vai kļūdu jāpaziņo pa e-pastu. pa e-pastu info@ajsokoladas.lt tajā pašā kalendārajā dienā, kad tiek piegādātas preces.

2.3 Atdodot vai apmainot E-veikalā iegādātās preces, mēs lūgsim jūs aizpildīt sniegto Preču atgriešanas vai apmaiņas vēstuli.

2.4. Atkarībā no Uzņēmuma piedāvātā Preču veida, tajā pašā kalendārajā dienā no Preču piegādes dienas jums ir tiesības iesniegt prasību pret Sabiedrību par neatbilstībām, kas pamanītas vēlāk un reģistrētas aktos. Šajā gadījumā uzņēmums apņemas izskatīt prasību 1 (vienas) darba dienas laikā un pamatota pieprasījuma gadījumā aizstāt to ar precēm, kas atbilst kvalitātes prasībām, vai arī atgriezt par precēm samaksāto naudu.

2.5. Nauda par atpakaļ nosūtītajām precēm visos gadījumos tiek pārskaitīta ar maksājuma rīkojumu un tikai uz maksātāja bankas kontu.

2.6. Atgriešanas nosacījumi neattiecas uz:

2.6.1. Ja preces ātri bojājas vai ja preces ātri uzglabājas, to derīguma termiņš ir īss;

2.6.2. Ja iesaiņotas preces pēc piegādes ir izpakotas un nav derīgas atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ.