UAB „AJ šokoladas” īstenoti 2014.–2020. g. Eiropas Savienības fondu investīciju darbības programmas projekti

Šokolādes konfekšu kastu dizaina izstrādes projekts UAB „AJ šokoladas”

Projekta mērķis – veicināt uzņēmuma produktivitātes un konkurētspējas pieaugumu.Projekta būtība – mainīt produkcijas iepakojuma dizainu, iegādājoties profesionālus, pievilcīga dizaina izstrādes pakalpojumus. Pēc projekta īstenošanas tiks radīti priekšnoteikumi uzņēmuma un tā produktu labākai atpazīstamībai Lietuvas un eksporta tirgos un straujākai produktu sortimenta paplašināšanai.

Finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta īstenotājs: AJ šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt

Šokolādes tāfelīšu, batoniņu un konfekšu dizaina izstrādes projekts UAB AJ Šokoladas

Projekta mērķis – veicināt uzņēmuma produktivitātes un konkurētspējas pieaugumu.Projekta būtība – mainīt produkcijas iepakojuma dizainu, iegādājoties profesionālus, pievilcīga dizaina izstrādes pakalpojumus. Pēc projekta īstenošanas tiks radīti priekšnoteikumi uzņēmuma un tā produktu labākai atpazīstamībai Lietuvas un eksporta tirgos un straujākai produktu sortimenta paplašināšanai.

Finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta īstenotājs: AJ šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt

Kūku un saldējuma iepakojuma dizaina izstrādes projekts UAB AJ šokoladas

Projekta mērķis – veicināt uzņēmuma produktivitātes un konkurētspējas pieaugumu.Projekta būtība – mainīt produkcijas iepakojuma dizainu, iegādājoties profesionālus, pievilcīga dizaina izstrādes pakalpojumus. Pēc projekta īstenošanas tiks radīti priekšnoteikumi uzņēmuma un tā produktu labākai atpazīstamībai Lietuvas un eksporta tirgos un straujākai produktu sortimenta paplašināšanai.

Finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta īstenotājs: AJ šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt

Projekts – „E-Verslas – LT”

UAB „AJ šokoladas” ir pabeigts biznesa vadības sistēmas ieviešanas projekts, kas paaugstinās uzņēmuma produktivitāti un konkurētspēju

  1. gada februārī tika pabeigts 2015. gada novembrī iesāktais un īstenotais projekts „UAB „AJ šokoladas” uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanai, ieviešot elektroniskus biznesa risinājumus”.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem 2014.– 2020. g. Eiropas Savienības fondu investīciju darbības programmas 3. prioritātes „Mazā un vidējā biznesa konkurētspējas veicināšana” pasākuma Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT”. Projekta kopējā vērtība ir 24 488 EUR, no kuriem puse tiek subsidēta no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.

Uzņēmums UAB „AJ šokoladas” ir veiksmīgi īstenojis projekta galveno mērķi – uzņēmumā ieviests e-biznesa risinājums, kas apvieno visus galvenos uzņēmuma biznesa procesus un dod iespēju palielināt uzņēmuma biznesa produktivitāti un konkurētspēju, kā arī uzņēmuma apgrozījumu, produktivitāti un rentabilitāti. Uzņēmējdarbības vadības sistēmas ieviešana ir atrisinājusi vairākas problēmas, kas kavē uzņēmuma efektivitātes pieaugumu, tāpēc būs iespējams samazināt pasūtījumu izpildes laikus un uzlabot produktu kvalitāti, kas savukārt uzņēmumam ļauj piesaistīt vairāk klientu, palielināt uzņēmuma peļņu un pasūtītāju interesi par uzņēmuma produktiem.

Ieviestā biznesa vadības sistēma palīdzēs efektīvāk pārvaldīt biznesa procesus, un tas atvieglo efektīvu pārdošanas un mārketinga stratēģiju plānošanu un ieviešanu. Veiksmīga projekta realizācija, savukārt, nodrošinās uzņēmuma konkurētspējas un produktivitātes pieaugumu nākotnē, ļaus samazināt darbu izpildes laiku un citu resursu patēriņu.

 

Projekta īstenotājs: AJ šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt

UAB „AJ šokoladas” īsteno projektu „UAB „AJ šokoladas” eksporta apjoma palielināšana”,

Projekta Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0311. Projekts tiek īstenots pasākuma „New Opportunities LT” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta īstenošanai piešķirts līdz 41 732 EUR finansējums attaisnoto izmaksu segšanai. Projekta realizācijas laikā uzņēmums piedalīsies nozares nozīmīgākajās izstādēs mērķa eksporta tirgos. Pēc projekta realizācijas pieaugošā uzņēmuma konkurētspēja un eksporta apjomi palielinās uzņēmuma produktivitāti un ienesīgumu, kas ir obligāts priekšnoteikums uzņēmuma ilgtspējīgai un ilgtermiņa attīstībai un paplašināšanai, kas uzņēmumam tiešā veidā sniegs ieguvumus ne tikai vienu gadu pēc projekta īstenošanas, bet arī ilgtermiņā, veicinotuzņēmuma atpazīstamību.

Projekta īstenotājs: AJ šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt