UAB AJ šokoladas įgivendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektai

                UAB „AJ Šokoladas“ vykdo projektą „UAB „AJ Šokoladas“ gaminių pakuočių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0335. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 48.450 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

             Projekto tikslas – sukurti patrauklų pakuotės dizainą įmonėje gaminamai produkcijai, įsigyjant profesionalias kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių įmonių paslaugas. Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, plėsti produkcijos asortimentą, vystyti masinę gamyba bei pardavimus.

              Projekto vykdymo pradžia: 2021-12-29.

              Projekto vykdymo pabaiga: 2022-12-31.

 

 

Šokoladinių saldainių dėžučių dizaino kūrimo projektas UAB AJ Šokoladas

Projekto tikslas –  spartinti įmonės darbo  našumo  bei  konkurencingumo  augimą.  Projekto  esmė – produkcijos  pakuotės  dizaino  pakeitimas, įsigyjant  profesionalias patrauklaus  dizaino  kūrimo  paslaugas. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos įmonės bei jos produkcijos didesniam žinomumui  Lietuvos ir eksporto rinkose bei spartesniam gaminių asortimento išplėtimui.

Finansuojama  iš  Europos  regioninės  plėtros  fondo

Projekto  vykdytojass:  AJ Šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt

Šokolado plytelių ir batonėlių bei saldainių dizaino kūrimo projektas UAB AJ Šokoladas

Projekto tikslas –  spartinti įmonės darbo  našumo  bei  konkurencingumo  augimą.  Projekto  esmė – produkcijos  pakuotės  dizaino  pakeitimas, įsigyjant  profesionalias patrauklaus  dizaino  kūrimo  paslaugas. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos įmonės bei jos produkcijos didesniam žinomumui  Lietuvos ir eksporto rinkose bei spartesniam gaminių asortimento išplėtimui.

Finansuojama  iš  Europos  regioninės  plėtros  fondo

Projekto  vykdytojass:  AJ Šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt

Tortų bei ledų pakuočių dizaino kūrimo projektas UAB AJ Šokoladas

Projekto tikslas –  spartinti įmonės darbo  našumo  bei  konkurencingumo  augimą.  Projekto  esmė – produkcijos  pakuotės  dizaino  pakeitimas, įsigyjant  profesionalias patrauklaus  dizaino  kūrimo  paslaugas. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos įmonės bei jos produkcijos didesniam žinomumui  Lietuvos ir eksporto rinkose bei spartesniam gaminių asortimento išplėtimui.

Finansuojama  iš  Europos  regioninės  plėtros  fondo

Projekto  vykdytojass:  AJ Šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt

Projektas – “E-Verslas – LT”

 UAB „AJ Šokoladas“ baigė vykdyti verslo valdymo sistemos diegimo projektą, kurio dėka didės įmonės produktyvumas bei konkurencingumas

2017 m. vasario mėn. baigtas nuo 2015 m. lapkričio mėn. vykdomas projektas „UAB „AJ Šokoladas“ verslo konkurencingumo skatinimas diegiant elektroninius verslo sprendimus“.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“. Bendra projekto vertė – 24.488 Eur, kurių pusė subsidijuota iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

UAB „AJ Šokoladas“ sėkmingai įgyvendino pagrindinį projekto tikslą – įmonėje įdiegtas e-verslo sprendimas, apjungiantis visus pagrindinius bendrovės veiklos procesus bei įgalinantis įmonės verslo produktyvumo ir konkurencingumo, o tuo pačiu ir įmonės apyvartos, darbo našumo bei pelningumo augimą. Įdiegus verslo valdymo sistemą, išspręsta visa eilė problemų, stabdžiusių įmonės efektyvios veiklos rodiklių didėjimą, dėl ko bus galima sumažinti užsakymų vykdymo terminus, pagerinti produkcijos kokybę, o tai leidžia įmonei sulaukti didesnio pirkėjų skaičiaus, didinti įmonės pelną, bei auginti užsakovų palankumą įmonės produkcijai.

Įdiegta verslo valdymo sistema padės efektyviau valdyti verslo procesus, dėl ko tampa lengviau planuoti bei vykdyti efektyvias pardavimų, rinkodaros strategijas. Sėkmingas projekto įgyvendinimas, savo ruožtu, ir ateityje užtikrins įmonės konkurencingumo bei produktyvumo didėjimą, leis sumažinti atliekamų darbų laiko sąnaudas ir kitus išteklius.

 

Projekto  vykdytojass:  AJ Šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt

UAB „AJ Šokoladas“ vykdo projektą „UAB „AJ Šokoladas“ eksporto apimčių didinimas“,

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0311. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 41.732 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant  projektą,  bendrovė dalyvaus svarbiausiose šakai parodose tikslinėse eksporto rinkose. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus  formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas.

Projekto  vykdytojass:  AJ Šokoladas UAB

www.esinvesticijos.lt